Gereedschap keuren

Volgens de arbeidsomstandighedenwet en NEN- normen bent u als ondernemer verplicht om uw gereedschap te keuren. Het doel van deze keuring is het garanderen van een veilig gereedschap voor werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische boormachines, haakse slijptollen, decoupeerzagen, verlengkabels, kabelhaspels en lampen.
De Arbowet schrijft voor dat er een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) binnen elk bedrijf aanwezig dient te zijn. Hierin brengen werkgevers de risico’s voor gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart. Het gaat er vooral om dat u als werkgever kan inschatten wat de risico’s binnen uw bedrijf of instelling zijn. “Welke acties moet ik als werkgever ondernemen om tot veilige werkomstandigheden te komen voor de bedrijfsvoering en werknemers?” Hierbij gelden de volgende items als uitgangspunt:

  • Veilige installaties.
  • Veilige arbeidsmiddelen.
  • Regelmatige voorlichting en opleiding binnen het bedrijf of instelling.
De nadruk van de regelgeving ligt bij de werkgever op het naleven en bewijslast van alle noodzakelijke besluiten en normen. Deze staan beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en de NEN-normen. Door het gereedschap te keuren heeft u een risico weggenomen.

VCA certificering

Veel opdrachtgevers eisen van de aannemers en bedrijven dat zij voldoen aan de VCA certificering. Deze VCA certificering is bedoeld voor aannemers en bedrijven die externe werkzaamheden of opdrachten uitvoeren met een verhoogd risico of risicovolle omstandigheden. Een onderdeel van het behalen van de VCA certificering is het gereedschap keuren. De VCA keuring gereedschappen geeft aan dat er jaarlijks een keuring uitgevoerd dient te worden, zelf van nieuwe gereedschappen. De VCA keuring elektrische gereedschappen wordt uitgevoerd volgens de NEN3140 keuring.

Visuele inspectie en elektrotechnische keuring

Van der Wal Keuring, Service & Onderhoud kan uw gereedschap voor u keuren. Dit doen wij volgens de  NEN 3140. Met onze keuring voldoet uw gereedschap aan de wettelijke norm. De keuring vindt bij voorkeur plaats op locatie en op deze manier ondervindt u de minste hinder van de keuring. De gereedschap keuring bestaat uit een visuele inspectie en een elektrotechnische keuring. Bij de visuele inspectie wordt gekeken naar schade, vervuiling en zichtbare defecten van het gereedschap. De elektrotechnische keuring bestaat uit verschillende metingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een testapparaat die jaarlijks wordt gekalibreerd. U kunt niet alleen bij ons terecht om uw gereedschap te keuren. Wij kunnen ook de inspectie van uw klimmateriaal verzorgen. Uw ladders en trappen worden dan geinspecteerd volgens de NEN 2484.

Reparatie tijdens keuring

Tijdens de keuring van de gereedschappen kunnen er afkeuringen zijn. Deze defecten of gebreken worden in overleg hersteld met eigen materiaal van het bedrijf of met materialen van ons bedrijf van der Wal Keuring, Sevice&Onderhoud. Na herstel van het gereedschap wordt deze herkeurd. Deze werkwijze zorgt voor een efficiënte doorloop van het productieproces en kosten besparend. Wilt u weten wat Van der Wal Keuring, Service & Onderhoud voor u kan betekenen? Of wilt u uw gereedschap door ons laten keuren? Neem dan contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken of het contactformulier op de website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.Links:
www.nen.nl, www.rijksoverheid.nl en www.overheid.nl